1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα
Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, που βρίσκονται στο site www.say-yes.gr , τα δικαιώματα αυτών κατέχονται αποκλειστικά από τη δικαιούχο ή/και τους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν υπάρχει ρητή γραπτή διαφορετική αναγραφή του (επιτρέπεται μόνο με την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας). Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε κάθε είδους περιπτώσεων τα πνευματικά, καθώς και τα λοιπά , δικαιώματά της για τα στοιχεία αυτά, καθώς και σχετικά με τα υπόλοιπα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν εντοπίζονται στο διαδίκτυο και στον έντυπο τύπο.

2. Αδεια χρήσης
Η άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί τα στοιχεία, που εντοπίζει στην ιστοσελίδα www.say-yes.gr, είναι ρητά για προσωπική χρήση. Τα στοιχεία, που ευρίσκονται στην ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποκλειστικά προσωπική χρήση και απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση τους με κάθε άλλο τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) για άλλο σκοπό πλην της προσωπικής χρήσης. Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπεται, όπως να αναδημοσιευτούν ολικώς, μερικώς, περιληπτικά, παραλλάσσοντας τα, καθώς και να δημιουργηθούν παράγωγα έργα στηριζόμενα σε αυτά, χωρίς την αποκλειστική άδεια της δικαιούχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3. Ευθύνη προς αποζημίωση
Τα κατεχόμενα στοιχεία της ιστοσελίδας διαθέτουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ευθύνονται για ουδεμία θετική ή αποθετική ζημία, που τυχόν προκλήθηκε στο κάθε χρήστη από τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες καθώς και το διαφημιστικό ή άλλο προβαλλόμενο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο δικαιούχος δεν έχει κανένα δικαίωμα για αποζημίωση του χρήστη.

4. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Η ιστοσελίδα www.say-yes.gr διαθέτει τη δυνατότητα της απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες. Στο περιεχόμενο των παραπάνω ιστοσελίδων και λοιπών διασυνδεδεμένων ο δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει, εάν κάτι θεωρηθεί προσβλητικό ή μη έγκυρο. Δέσμευση αποτελεί όμως της ιστοσελίδας www.say-yes.gr να επεξεργάζεται και να ελέγχει το περιεχόμενο και την εγκυρότητα των παραπάνω.

5. Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων χρηστών
Τα στοιχεία των χρηστών ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας, δηλώνονται σε συγκεκριμένες φόρμες της ιστοσελίδας και καταχωρούνται αμέσως σε βάσεις δεδομένων που διατηρεί το Gamos-guide.gr. Η ιστοσελίδα σας παρέχει την ασφάλεια των στοιχείων σας καθώς δεν υπάρχει περίπτωση δημοσίευσης ή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων για κανένα απολύτως εμπορικό ή λοιπό λόγο.
Μοναδική εξαίρεση ανακοίνωσης των προσωπικών σας στοιχείων, αφορά στην υποχρέωση του Gamos-guide.gr να προβεί σε σχετική ενέργεια, που βασίζεται σε δημόσια δικαστική η ή διοικητική αρχή, τμηματικά ή συνολικά, στο πλαίσιο νόμιμων διαδικασιών και εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί.